Dagplejen i Hedensted
Hedensted Kommune
  Læs højt Læs højt Print siden Print
 
 
Velkommen i Dagplejen
 
Billede 1

Velkommen i Dagplejen....

Vi byder jer og jeres barn velkommen i Hedensted Kommunale Dagpleje.
Jeres barn kommer til at tilbringe meget tid i dagplejen, og dagplejeren kommer derfor til at spille en vigtig rolle i barnets hverdag. Derfor håber vi på et godt og åbent samarbejde mellem jer og dagplejeren, så barnet trives i hverdagen.

Dagplejen er kort fortalt:
  • Kærlig omsorg for det enkelte barn
  • Plads til individuelle hensyn
  • Hjemlige og rolige omgivelser
  • Barnet bliver passet af én og samme voksen
  • Barnet lærer at fungere i en familie
  • Barnet bliver en del af en lille gruppe
  • I dagplejen får barnet livet ind i små doser.
  • Arbejde og fokus på de pædagogiske læreplaner, de 7 kompetencer og barnets læring
Dagplejen er normeret til ca. 550 børn, ca. 155 dagplejere, 1 leder og 7 pædagoger (1 souchef).
Der er til hver dagplejer tilknyttet en fast dagplejepædagog, der aflægger besøg hos den enkelte dagplejer efter behov. Dagplejepædagogens opgave er i samarbejde med dagplejeren, at følge det enkelte barn og børnegruppens trivsel, læring og udvikling, samt give dagplejeren supervision, råd og vejledning.
Dagplejepædagogerne er forældrenes/kommunens og dagplejernes garanti for den pædagogiske kvalitet i dagplejen.
Dagplejen samarbejder med andre faggrupper: Sagsbehandlere, Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR), Sundhedsplejen, Fysioterapeuter, Tale-/Hørekonsulenter og Daginstitutioner.

Vi glæder os meget til at lære jeres barn og jer at kende.

Sidst opdateret 27. marts 2017