Dagplejen i Hedensted
Hedensted Kommune
  Læs højt Læs højt Print siden Print
 
 
Kontaktbesøg hos dagplejeren
 
Billede 1

Kontaktbesøg hos dagplejeren

Når jeres barn har fået tilbudt en plads i dagplejen, fremgår der en dato for kontaktbesøget af tilbudsbrevet.
Her vil dagplejeren og dagplejepædagogen for jeres område være tilstede.
Kontaktmødet bruges til at lære hinanden at kende. Der tales bl.a. om barnets udvikling, kost og sovevaner og evt. specielle forhold, der skal tages hensyn til. Dagplejeren fortæller om sin hverdag, legestue m.v.
Det er vigtigt fra starten at få talt om disse ting under kontaktmødet, så I trygt kan aflevere jeres barn i dagplejen.
På kontaktmødet vil plejetidsaftalen blive gennemgået. Dagplejeren har en ugentlig gennemsnitlig arbejdstid på 48 timer. Indenfor denne ramme kan I tilrtettelægge efter jeres behov. Under mødet laves en aftale med kørsel, cykling, video, intra og fotografering.

 Kørsel
Dagplejeren eller andet pædagogisk personale må kun køre med dagplejebørnene i egen bil, hvis forældrene har givet skriftlig tilladelse til dette.
Dagplejeren må dog altid bruge offentlige transportmidler. Reglerne fra Rådet for Støre Færdselssikkerhed skal følges.
Forældrene skal altid orienteres forud, inden dagplejeren kører i eget eller offentlig transportmiddel.

Video og fotografering
Som pædagogisk redskab i arbejdet med børn og dagplejere, vil der ind imellem blive brugt video eller taget billeder i dagplejen. Forældrene skal give skriftlig tilladelse til, at deres barn må blive filmet/fotograferet, og at optagelserne/bil-lederne må blive brugt til pædagogisk arbejde, børnenes bøger, opslagstavlen m.m.

 

Sidst opdateret 24. maj 2017