Dagplejen i Hedensted
Hedensted Kommune
  Læs højt Læs højt Print siden Print
 
 
Fravær og sygdom
 

Når barnet er sygt

Syge børn må ikke passes i dagplejen. Et barn med en smitsom sygdom må først modtages, når det ikke længere smitter (se skema side 14 og 15). Det vil sige, at barnet skal kunne deltge i de aktiviteter, som det plejer uden at kræve særlig pasning.  Hvis barnet møder i dagplejen uden at være helt rask, har det pga. nedsat modstandskraft større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden sygdom.

Reglerne for fremmøde i dagplejen er fastsat for at begrænse spredning af smitsomme sygdomme. 

Dagplejeren skal have besked, hvis barnet ikke kommer på grund af sygdom eller af andre grunde. I forhold til dagplejerens planlægning er det godt at vide, hvornår barnet er klar igen.

Medicin:
Såfremt barnet skal have medicin, skal det være ordineret af lægen til barnet. Der skal være skriftlig angivelse af, hvor meget og hvor længe barnet skal have medicin.


Dagplejeren følger Sundhedsstyrelsens retningslinier i forhold til sygdomme hos børn.

Hvis barnet bliver syg i dagplejen, vil forældrene blive kontaktet.

Smitsomme sygdomme hos børn og unge (Sundhedsstyrelsen)

Når dagplejeren er syg

Hvis dagplejeren bliver syg, sikres børnene en gæsteplejeplads. Forældrene får besked om morgenen, så snart dagplejeren har sygemeldt sig. Det er vigtigt, at vi kan få kontakt med forældrene.
Husk at oplyse om ændring af telefonnummer.
Det er vigtigt, at  vi kan få kontakt med jer og at I altid kan høre jeres telefon om morgenen.

 

Ferie og kurser tilstræbes tilrettelagt i så god tid, at børnene kan besøge gæstedagplejeren inden de skal passes der.

Det tilstræbes i det hele taget, at børnene får så få skift, som muligt..


Billede 1

Sidst opdateret 3. april 2019