Dagplejen i Hedensted
Hedensted Kommune
  Læs højt Læs højt Print siden Print
 
 
Pædagogprofiler
 
Dagplejepædagog profil:

I Hedensted kommune, dagplejen vest, er ansat 7 dagplejepædagoger, som alle har en pædagogisk uddannelse.Dagplejepædagogen har flertydige roller som tilsyn, konsulent og leder. Vi lægger stor vægt på, at være synlige og tilstede i alle roller for at sikre høj kvalitet i dagplejen. Vi tror på, at dagplejepædagogen er en vigtig og central person for dagplejerne, for børnene og for forældrene.

Dagplejepædagogen varetager både pædagogiske og administrative opgaver, og vores kerneopgave er, at give dagplejeren rådgivning og faglig sparring. Derved sikrer vi i samarbejde med dagplejeren barnets trivsel og udvikling. Vi formulerer i samarbejde med dagplejeren den pædagogiske praksis, støtter dagplejeren i udførelsen samt fastholder refleksionen.

Vi har en høj faglig viden omkring de 0-3 årige, og vi får løbende uddannelse i form af diplom uddannelser for at bevare den høje faglighed, vi prioriterer i dagplejen.

Dagplejepædagogen er ikke en del af dagplejerens dagligdag, og det ser vi som en fordel,  da vi derved har gode forudsætninger for at se barnet med forholdsvis nye øjne, når vi besøger hjemmet, selvom vi kender barnet, dagplejeren og det miljø barnet befinder sig i.

Når barnet bliver indmeldt i dagplejen, bliver der tilknyttet en dagplejepædagog til familien, som bl.a. tilbyder et opstartsmøde, hvor forældre, dagplejeren og dagplejepædagogen deltager. Mødet tager udgangspunkt i barnets nuværende trivsel og udvikling. Opstartsmødet giver også forældrene en god mulighed for at fortælle om eventuelle ønsker og behov omkring barnet. Vi prioriterer forældresamarbejdet højt, vi er til rådighed, hvis der er brug for råd og vejledning, hvor vi gennem dialog finder en fælles vej. 

Alle dagplejere i Hedensted kommune er tilknyttet en dagplejepædagog. Det betyder at dagplejeren løbende er sikret anmeldte og uanmeldte besøg - op til 6-8 gange om året. Dette er med til at sikre den faglige kvalitet i dagplejen. Vi lægger stor vægt på fordybelsen og den pædagogiske sparring, som finder sted på et pædagogbesøg. Det er vigtigt, der er tid til refleksion, da vi derigennem udvikles, får ny viden og flytter grænser.

Vi kommer ligeledes på pædagogbesøg i legestuen for at sikre og understøtte et velfungerende og inspirerende fagligt fællesskab, som finder sted i legestuen.

Vi arbejder ligeledes tværfagligt, og vi har en bred vifte af samarbejdsrelationer som vi drager nytte af, hvis barnet har brug for en særlig indsats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sidst opdateret 20. august 2014