Dagplejen i Hedensted
Hedensted Kommune
  Læs højt Læs højt Print siden Print
 
 
Ind/udmeldelse og garantiplads
 

Ansøgning om dagplejeplads

Du ansøger om plads i dagplejen med vores digitale selvbetjening.

Nærmere oplysninger om optagelse på venteliste m.v. fremgår af kommunens visitationsregler.

 

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel til den sidste eller 15. i måneden til Pladsanvisningen.

Udmeldelse foregår via vores digitale selvbetjening.

Hvis barnet automatisk overflyttes fra kommunal dagpleje til kommunal børnehave, skal der ikke laves en udmeldelse.Garantipladser

Det er muligt at søge en garantiplads i forbindelse med orlov eller lignende. Det vil sige, at jeres barn er sikret en dagplejeplads. Garantipladsen er dog ikke en garanti for en plads ved samme dagplejer.
Garantipladsen skal søges minimum 1 måned før, den skal bruges og garantiperioden skal minimum være 8 uger og maximalt 1 år.
 


Sidst opdateret 24. maj 2017